TECHNOLOGIE, KTERÝMI LZE PROVÉST SANACI VLHKÉHO ZDIVA

Technologie kterými lze provést sanaci vlhkého zdiva

Mnoho technologií sanace vlhkého zdiva již lidé vymysleli a mnoho jich již vyzkoušeli v praxi, a to s různými výsledky vysoušení. Vysoušení zdiva patří mezi práce, kterými se snažíme odstranit vlhkost ze zdiva na hodnoty stavebních norem, neboť neřešená stavební závada právě ve formě vlhkosti zdiva a jejích negativních projevů může postupem času výrazně přispět ke zkáze objektu do té míry, že se stane pro lidskou bytost zcela neobyvatelným. Dříve však než se tak stane, vzlínající vlhkost působí na destrukci objektu a přispívá ke zvýšenému výskytu zdraví škodlivých plísní a zvyšuje náklady na vytápění objektu.

Největším škůdcem staveb napadených vzlínající vlhkostí je člověk

Obyvatelé vlhkých staveb jsou si projevů vzlínající vlhkosti vědomi a velmi často se rozhodují mezi technologiemi, které k sanaci vlhkosti v objektu využít tak, aby byl dům vysušen co nejdříve a nejlépe bez hluku, prachu, chemikálií a vysokých finančních nákladů. Nejlepší však je na nezvratný fakt, že stavba bude v následujících letech přímo vystavena agresivnímu vzlínání vlhkosti myslet již v úvodních stadiích projektových příprav. V čase před realizací stavby je tedy nutné navrhnout vhodná opatření, která co nejvíce zabrání vnikání vody do zděných konstrukcí stavby a za pomoci kterých se výrazně zvyšuje šance jak předcházet vzniku stavebních poruch v důsledku hydroskopického vzlínání vlhkosti. Nejvíce časté jsou pak  problémy vznikající následně po nedodržení technologického postupu výstavby či z důvodu nesprávně navržené izolace proti kapilárnímu vzlínání vody. Vzlínání vlhkosti do zdiva  pak lze urychlit či přímo umožnit po nevhodně provedených rekonstrukcích či konstrukčních úpravách.

Lidskému zdraví škodlivé plísně a bakterie se ve vlhké stavbě množí velmi rychle

Pokud se však vzlínající hydroskopická vlhkost ve stavbě již projevila, je důležité zvolit vhodný sanační postup, kterým vzlínání vlhkosti do zdiva zastavíme, stavbu a její zdivo vysušíme nejlépe na hodnoty stavebních norem a samozřejmě vlhkosti následně zabráníme v jejím opětovném pronikání do zdiva. Technologií s různou mírou úspěšnosti vysoušení zdiva existuje mnoho a každá z nich skrývá některá nebezpečí, se kterými však klienti velmi často nejsou seznamováni. Ať již si majitel vlhkého domu zvolí jakoukoliv metodu sanace vlhkosti, která počítá se stavebními zásahy, měl by počítat zejména s omezením běžného provozu ve stavbě, s hlukem, prachem a chemikáliemi a zejména s vyššími finančními náklady. Některé sanační metody rovněž nejsou z různých důvodů na určitých typech staveb aplikovatelné, a tak se tedy i vlastní provedení vemi často oddaluje, což poškozuje nejen stavbu samotnou, ale rovněž i zdraví jejích obyvatelů. Netřeba připomínat, že škodlivé plísně a bakterie se ve vlhké stavbě množí velmi rychle a stavba se tak může stát pro člověka doslova toxickou.

 Elektroosmóza, bezkontaktní sanační technologie odstraní vlhkost ze zdiva a následně hydroizoluje stavbu bez stavebních zásahů

Jak však odvlhčit stavbu, zbavit ji vzlínající vlhkosti a následně kompletně hydroizolovat bez uvedených komplikací a zejména bez závislosti na aktuálním počasí ? Jak dosáhnout vysušení stavby bez stavebních zásahů, které mohou být značně obtížně proveditelné a zejména bez vysokých finančních nákladů, které mohou výrazně zatížit rodinný rozpočet ? Odpověď se skrývá v jednom slově : elektroosmóza. Elektroosmóza, bezkontaktní sanační technologie odstraní vlhkost ze zdiva a následně hydroizoluje stavbu bez stavebních zásahů ekologicky, rychle a lacině v jakémkoliv počasí.

Zbavte svou nemovitost projevů vzlínající vlhkosti a žijte ve zdravém prostředí.

Díky bezkontaktní elektroosmóze, kterou využívá technologicky nejvyspělejší zařízení DryPol®, lze odstranit vlhkost ze zdiva jakékoliv stavby z jakéhokoliv stavebního materiálu  do dvou let, kdy jeden přístroj vysuší vlhkost ze stavby o rozloze až 1100m2. Přejete-li si tedy zdravý, suchý a čistý dům bez plísní, vlhkosti a nepříjemného zápachu, zvolte unikátní technologii DryPol® - garantujeme Vám záruku až třicet let na provoz i funkce přístroje. Zbavte svou nemovitost projevů vzlínající vlhkosti a žijte ve zdravém prostředí. S technologií DryPol® rovněž ušetříte až 70% na vytápění objektu, který teplo přestává pohlcovat, ale spolu s funkcí přístroje odrážet zpět do vytápěných místností. Vaše stavba by si vybrala DryPol®.

 

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka