SANÁCIA VLHKOSTI MURIVA BEZ DRAHÉHO PODREZÁVANIA A CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ

Sanácia vlhkosti muriva bez drahého podrezávania a chemických injektáží

Nielen v letných mesiacoch sa majitelia vlhkých stavieb rozhodujú, akú technológiu zvoliť na odstránenie vlhkosti z muriva. Murivo môže byť v teplých dňoch, keďje často i nižšia vzdušná vlhkosť, vystavené slnečným lúčom, a väčšinu vlhkých stavieb možno vyvetrať tak, aby sa odstránil nepríjemný zápach, ktorý sa v stenách stavieb napadnutých vzlínajúcou vlhkosťou vyskytuje. Spolu s tým sa majiteľom vlhkých stavieb otvárajú aj ďalšie možnosti ako odstrániť vlhkosť z muriva, pretože je možné lepšie manipulovať s vybavením stavby, prípadne s nábytkom, a i okolie vlhkej stavby, ak to umožňuje terén, je vďaka letnému počasiu priaznivejšie pre nástroje, prístroje a ich obsluhu. Nie vždy sú však mechanické metódy sanácie vlhkosti muriva pre stavbu napadnutú vzlínajúcou vlhkosťou vhodné.

Podrezanie vlhkého muriva a chemické injektáže muriva sú finančne náročné a často pre stavbu deštruktívne

Je však nutné strácať čas a utrácať nemalé financie za invazívne metódy na odstránenie vlhkosti? Vo väčšine prípadov vlhkých stavieb je odstránenie vlhkosti z muriva invazívnymi metódami, teda podrezaním muriva alebo chemickou injektážou muriva, veľmi nákladné a spravidla aj tu treba splniť niekoľko podmienok: tieto metódy nie sú príliš vhodné, alebosú dokoncanepoužiteľné pre kamenné a zmiešané murivo, ďalej je potrebné zabezpečiť dostatočný prístup k všetkým stenám stavby (pretože iba čiastočná chemická injektáž či podrezanie stavbu neochráni) a navyše je potrebné zabezpečiť, aby technológia vykonania odvlhčenia muriva týmto spôsobom bola realizovaná s ohľadom na statické zaťaženie stavby: samotné posúdenie stavby špecializovanou firmou potom prináša ďalšie nemalé finančné nároky. Pri mechanických, deštrukčných metódachodvlhčeniaje dôležité myslieťaj na to, že nie vždy je možné vykonať okop vlhkého muriva a pri niektorých, najmä starších či pamiatkovo chránených objektoch, mechanické metódy odstránenia vlhkosti z muriva nie je možné použiť vôbec. Podrezanie muriva či chemickú injektáž teda nie je možné aplikovať vo väčšine starších stavieb, teda práve tých stavieb, ktoré je potrebné pred vzlínaním vlhkosti chrániť.

Sanácia vlhkého muriva elektroosmózou zaistí prirodzený odchod vody z muriva späť do podložia stavby

 Elektroosmotické javy objavil už v roku 1807 moskovský prof. F. F. Reussa z jeho práce následne vychádzal prof. Casagrand, ktorý v roku 1939 patentoval „Spôsob spevňovania ílovitých pôd“, dnes známy ako „elektroosmóza“. Z týchto procesov sa postupne vyvinula neinvazívna metóda na odstránenie vlhkosti z muriva, všeobecne nazývaná ako „elektroosmotické vysúšanie muriva“. Nejde teda o technológiu, ktorá by sa nachádzala v plienkach – za obdobie viac ako dvestoročného skúmania elektroosmotických javov bolo zistených mnoho užitočných vlastností elektroosmózy: medzi najvýznamnejšie patrí práve schopnosť odstrániť vodu z muriva prirodzeným a nenásilným spôsobom. V kombinácii s najmodernejším technologickým riešením potom elektroosmóza prináša majiteľom vlhkých nehnuteľností jednoduché a najmä cenovo dostupné riešenie problému so vzlínajúcou vlhkosťou.

Systém DryPol® využíva aktívnu elektroosmózu naodvlhčenie muriva bez stavebných zásahov

 Práve moderné technológie spoločne s dnes už známym a hojne využívaným javom umožnili vznik unikátneho zariadenia, technológieDryPol®, ktorá odstraňuje nedokonalosti v minulosti využívaných elektroosmotických systémov: bez nutnosti rozvodu rôznych elektród a drôtov DryPol® odstráni vlhkosť z muriva bez stavebných zásahov, murivo stavby odvlhčí ekologicky a najmä za zlomok finančných nákladov oproti invazívnym, deštrukčným metódam sanácie vlhkosti stavieb. Stavba a murivo netrpia otrasmi, nepracuje sa s chemikáliami, nevytvára sa prach a spoločne s vlhkosťou miznú z muriva plesne, baktérie a klesajú hodnoty rádioaktívneho radónu. Suché murivo vysušené prirodzeným spôsobom navyše pre majiteľa stavby znamená úsporu až 70% na vykurovanie objektu – to všetko s viditeľnými výsledkami už od šiesteho mesiaca bezchybnej prevádzky prístroja.

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka