REFERENCE NA DRYPOL SYSTÉM

Reference na vysoušení zdiva elektroosmózou DryPol systém

REFERENČNÍ STAVBY -  JIŽ VYSUŠENÉ 

Nemůžeme ze zákona poskytovat a zveřeňovat jakékoli kontaktní údaje majitelů staveb bez jeho vysloveného souhlasu , který pokud nedostaneme při kontrolním měření již dále od zákazníka nežádáme. Instalované přístroje jsou v 80 % na soukromých stavbách, jejichž majitelé si nepřejí být obtěžováni telefonáty a návštěvami (jedná se 15-20 telefonátů a návštěv denně ohledně procesu vysoušení). Nemůžeme zde tedy umístit všechny vysušené stavby. Uvádíme tedy jen ty stavby, kam je možné běžně zatelefonovat nebo se jít podívat - úřady, hotely, veřejné budovy atd...
Všechny kontakty lze dohledat na www.google.cz nebo www.seznam.cz po zadání názvu stavby.
U soukromých osob uvedených v seznamu nutno požádat o kontakt obchodní odd..

V současnosti se můžeme prezentovat množstvím 4000 spokojených zákazníků a vysušených staveb v celé ČR a vynikajícími výsledky měření - posuďte sami některé z nich.

Pomůcka k měřeným hodnotám

 • Maximální možná naměřená hodnota vlhkosti ve stavebních materiálech se blíží max. hodnotě 25%. Každé snížení vlhkosti o -1% znamená úbytek cca 25l vody na m3 zdiva!
 • V nadzemních částech objektů zaručujeme písemně max. 3% vlhkosti. Ve sklepních prostorech a základech stavby zaručujeme max. 6,5% vlhkosti.
 • Maximální doba vysoušení jsou 3 roky, obecně je běžná stavba suchá do 1,5 roku!
 • Pro přehled veškerých záruk klikněte ZDE

REFERENECE - již suché stavby ZDE
(v případě zájmu Vám poskytneme kontakty na majitele nemovitostí)

 

REFERENCE Policie České republiky          REFERENCE Církevní památky v České Republice
(klikněte na obrázek)                                        (klikněte na obrázek)

   

Loreta Kosmonosy. Histrorická budova v péči DryPol system - změřeno. Suché stěny, čistý vzduch a ochráněná stavba!  2 x DryPol system 50m!
Na fotu jsou vidět krásně suché stěny.

 

Bytový dům Kosmonosy č. 10. 1 x DryPol system 30m v přízemí domu. Vynikající výsledek po 2 letech provozu přístroje. Dvě hodnoty měření 5% váhové vlhkosti jsou způsobeny zatékáním z dešťového svodu pod stavbu - viz foto.
 
 Protokol měření Kosmonoysy č.p. 10

Biskupství Královohradecké - 3 x DryPol system 50m: 2 x přístroj v suterénech stavby + 1 x přístroj v centru 1NP stavby. Velmi dobré výsledky za 2,5 roku provozu.

Kostel v obci Nededza - Slovensko, okres Žilina. Výborný výsledek po 2 letech vysoušení přístrojem DryPol system II. 50m. 


 

 

 Základní škola v Obci Skrbeň - Olomoucký kraj. Vynikající výsledek po dvou letech provozu 2 x DryPol system I. 30m umístěné v levé a pravé části školy. Průmět účinku 2 přístrojů zajistil bezchybné vysušení a izolaci celé stavby z poměrně vysokých vstupních hodnot.
Všimněte si sestup na hodnotu 2,6% váhové vlhkosti ve sklepě, kde toleranční limit udává hodnotu 6,5% - proběhl sestup vlhkosti hluboko pod limit, a to navíc v kritické výšce 27cm u země!
Starosta obce souhlasí s poskytováním referencí a obec na základě tohoto výborného výsledku pořídila další 1 x DryPol system II. 50m do budovy Domu služeb.
DryPol system = český expert na elektronické vysoušení a trvalou izolaci staveb. 

 drypol obec skrben zs

Město Lipník nad Bečvou. Historická budova městského úřadu. 2 x DryPol system II. 50m. Po 2 letech provozu přístroje sestup vlhkosti na v průmeru 1,5% váhové vlhkosti!

 

Prodejna oděvů náměstí T.G.M Lipník nad Bečvou. 1 x DryPol 50m - viditelný na sloupu ihned po příchodu do prodejny naproti vstupním dveřím. Velmi dobrý výsledek vysoušení!

ZŠ a MŠ Strakonice. 2 x DryPol system 50m v prostorách budovy. Vynikající výsledek po 2 letech provozu přístrojů - posuďte sami z protokolu měření.

   

 

Živnostenský úřad Šlapanice - Brno Zvonařka. 2 x DryPol system II. 50m v suterénu této velké budovy. Suterény byl v době montáže velmi vlhké. Na protokolu měření vidíte razantní sestup vlhkosti.

 

 Základní umělecká škola Kutná Hora 

Výborný výsledek po 2 letech provozu 2 přístrojů DryPol system 50m. Přístroje k vidění v učebně č. 101 a na hlavní chodbě v levém bloku stavby (z pohledu k hlavnímu vchodu). Dle vyjádření kantorů - ,,již nám nevlhnou noty,, :-) 

PROTOKOLY MĚŘENÍ SI ROZKLIKNĚTE!

 

Firma Brabec vzduchotechnika s.r.o., Praha.
2 x Drypol system 50m. Vynikající výsledek po 2 letech provozu zařízení - zákazník zakoupil třetí přístroj DryPol system 50m! Neměřeno. Zákazník velmi spokojen s výsledkem práce přístroje, nechtěl poškodit vrtáním opravené zdivo. Souhlasí s poskytováním kladných referencí.

 

Obec Řendějov - Zruč nad Sázavou.

Výsledky práce DryPol system 50m po 2 letech provozu ve stavbě. Dosažené hodnoty místy hluboce pod normu 3% váhové vlhkosti! Starosta souhlasí s příležitostným poskytnutí informací.

 

Střední průmyslová škola Stavební Lipník nad Bečvou. 2 x DryPol system 50m
Vynikající výsledek po 1! roce provozu 2 přístrojů DryPol system.SVJ Víta Nejedlého, Vyškov. 1 x DryPol 50 - super výsledek!

  Kaple v obci Žeravice - 1 x DryPol 30m

Kostel v obci Sobůlky (JM) . Vynikající výsledek vysoušení po 14 měsících provozu přístroje DryPol system. Na počátku procesu poměrně hodně vlhké zdiva kostela dnes vykazuje známky zdravých cihel včetně markantního zlepšení ovzduší uvnitř stavby. DryPol system II. 50m.

Administrativní budova Jednoty COOP Nymburk. Za 1,5 roku provozu přístroje dosaženo hodnot -50% pod hodnoty námi zaručovaných norem.

suchý dům

kapilární vzlínavá vlhkost

1/ Bytový dům města Strmilov - Česká Olešná č.p. 33. Výborný výsledek vysoušení systémem DryPol II. 50m. Přístroj je umístěn na chodbě v přízemí, možno nahlédnout bez objednání.
+
2/ Bytový dům města Strmilov na adrese Náměstí 3, Strmilov

Výsledek vysoušení přístrojem DryPol system II. 50m za 1,5 roku od data instalace.

UPOZORNĚNÍ : Něktří nájemníci v tomto domě dodnes neprovedli tolik potřebnou opravu povrchů zdiva, a tudíž nemají výsledky, které by chtěli a náhodným klientům poskytují neodborné a zmatené informace. Nicméně na opravených površích zdiva ústřední chodby (provedl úřad města Strmilov) je vysušení velmi znatelné! Opakujeme - bez základní opravy povrchu minerály zasoleného zdiva NELZE očekávat výrazné zlepšení stavu užívání. Každý jistě chápe, že přístroj vlhkostí poškozené povrchy zdiva neopraví.

Město Strmilov na základě velmi dobrého výsledku objednalo již druhý přístroj DryPol system II. 50m do svého druhého městského bytového domu na adrese Náměstí 3, Strmilov.

hydroizolace domu

vysoušení staveb 

Exekutorský úřad Zlín, Lešetnín IV/ 707, Zlín. 1 x DryPol system I 30m v přízemí objektu.

Velmi dobrý výsledek za necelý rok vysoušení zdiva.

 

 

Historický bytový dům v centru Prahy na ul. Vlašská 4. 1 x DryPol II 50m v suterénu domu.

Vynikající výsledek po necelém 3/4 roce vysoušení vlhkého zdiva suterénních prostor tohoto VIP domu přístrojem DryPol system. Takto časné měření proběhlo v návaznost na celkovou rekonstrukci domu. Dům se nachází u ambasády USA v historickém jádru Prahy. Dnes je již dům kompletně suchý na hodnoty stavbeních norem

 

 

POLIKLINIKA s EKG centrem ve Vamberku, nám. Dr. Lutzova. 


V budově je instalován 1 přístroj DryPol system I. s rozsahem účinku 30m. Během 16 měsíců od instalace zařízení je budova vysušená na hodnoty norem. Dále přístroj působí jako izolant stavby proti zemní vlhkosti po dobu nejméně příštích 30 let.

vlhký dům 
vlhký sklep

OBEC RYBÍ u Nového Jičína

V této obci vysoušíme 2 objekty komerční + 2 domy soukromé. Referenční dotazy zodpoví starostka obce paní Janečková.

 • kulturní dům kde jsou instalované 2 přístroje
 • základní škola
 • další 2 RD v obci v soukromém majetku

Vynikající výsledky u všech objektů po 1 roce provozu přístroje.

 Vodohospodářská kancelář p. Zajícová, Velká hradební 2048/55, Ústí nad Labem

Opět vynikající výsledek po 1 roce vysoušení přístrojem DryPol system.

Vysoušení v suterénních prostorech vodohospodářských kanceláří, kde konečná hodnota vlhkosti je stanovena stavební normou na 6,5% !

Posuďte výsledek sami:

Vysoušení zdiva Ústí nad Labem Elektroosmóza - vysoušení domu v Ústí nad Labem

 

Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov

Dobré výsledky v suterénních prostorech této evropsky známé školy. Mírně zvýšená hodnota vhlkosti oproti původní hodnotě v 50 cm je bežná a je zapříčiněná funkcí přístroje DryPol system, který díky polarizací molekul vody ,,stahuje,, vlhkost do nejniších partií stavby, odkud potom odchází pryč přes základy domu. Tato hodnota bude dle naší praxe do cca 1 roku na úrovni stavební normy. Celkově tedy dobrý výsledek v normě.

Referenční stavba vysoušení zdiva LitvínovReference elektroosmóza Litvínov

 

OBECNÍ BYTOVÝ DŮM OBCE LHOTICE U JEMNICE (Třebíč)

Dobrý standartní výsledek vysoušení vlhkého zdiva přístrojem DRyPol system II. s dosahem 50m. Mírně zvýšená hodnota vhlkosti oproti původní hodnotě v 5 cm je bežná a je zapříčiněná funkcí přístroje DryPol system, který díky polarizací molekul vody ,,stahuje,, vlhkost do nejniších partií stavby, odkud potom odchází pryč přes základy domu. Tato hodnota bude dle naší praxe do cca 1 roku na úrovni stavební normy. Celkově tedy další dobrý výsledek v normě a další spokojený klient firmy Elektrofyzika - Michal Macháč

Vysoušení zdiva LhoticeVysoušení zdiva - elektroosmoza - Lhotice

 

POLICIE Hodonín , služebna Dvořákova 3

1 x DryPol system I. 30m. Vynikající výsledek za 1 rok provozu zařízení. V šatnách strážníků zmizel zatuchlý zápach, zdivo je suché a zdravé.

 

Vila v ulici Elišky Junkové v Pardubicích

Sklepní prostory bez oken, pod podlahou v hloubce cca 0,5m pramen vody pravidelně vyčerpáván čerpadlem s plovákem (oranžová skruž).

Zdivo původně velmi mokré s výraznými mapami vlhké i na omak - viz obr.
K dramatickému zlepšení došlo 6 měsíců od instalace přístroje. Měřeno po 10 měsících provozu.
Na zdech jen zůstatkové mapy po minerálních solích.

Měření provedeno z hloubky zdiva odběrem materiálu. Měřeno Radwag MAC-50  

Datum instalace : 24.5.2011

Výška měření / Hodnoty vlhkosti

 • 10 cm /  13,01 %
 • 40 cm /  11,05 %
 • 20 cm  /   9,03 %

Kontrolní měření : 8.3.2012 (po 10 měsících provozu přístroje)  

Výška měření / Hodnoty vlhkosti

 • 10 cm /  7,47 %
 • 40 cm /  5,04 %
 • 20 cm /  6,00 %

Původní stav z 24.5.2011 v porovnání se stavem 8.3.2012

Vlhké zdivo PardubiceVysušené zdivo elektroosmóza DryPol v Pardubicích

 

Objek městského úřadu města Doudleby nad Orlicí

Vynikající výsledek za 11 měsíců provozu přístroje DryPol system.

Původně velmi vlhké zdivo, do výše cca 1,7m zanořené v podloží stavby vysušené na hodnoty norem. Naměřené hodnoty ukazují na dramatický sestup vlhkosti.

Foto zachycuje původní stav zdiva

Reference elektroosmóza DoudlebyMěření vysoušení zdiva DoudlebyInstalace DryPol systém v objektu Doudleby

   

Soukromá firma Příhoda s.r.o.  na ulici Wilsonova v Hlinsku

Všechny stěny byly původně vlhké s mapami do výše cca 1 m.

1 přístroj umístěn v přízemí objektu, další 2 přístroje v suterénních prostorech objektu.

Instalace pro subdodavatelskou firmu Bamistav Skuteč která provedla celkovou rekonstrukci.

Měřeno po cca 11 měsících od data instalace. Naměřené kontrolní hodnoty ukazují velký sestup vlhkosti oproti vstupním hodnotám.

Protokol měření ze dne 28.4. 2011

Měření vlhkosti HlinskoDům Hlinsko - odstranění vlhkosti elektroosmózouInstalace DryPol systém - elektroosmózaVysoušení zdiva elektroosmózou HlinskoVysoušení zdiva elektroosmózou Hlinsko

Bytový dům v Prostějově na ul. Hvězda 13 - ing. Hrabal

Vynikající výsledek vysoušení vlhkého zdiva přístrojem DryPol system. Výsledku dosaženo za 11 měsíců od data instalace přístroje. Jedná se o sklepní prostory bytového domu složící jako byty a kanceláře.

Měření vlhkosti ProstějovVysoušení dům elektroosmózou Prostějov

 

Bytový dům v majetku SVJ - Opavská č.2, Krnov

Po vyplavení objektu v centru Krnova místní říčkou v r. 2002 stálá vzlínavá vlhkost do sklepů a přízemí objektu.

Všechny byty ve zvýšeném přízemí trpěly kapilární vlhkostí do výše cca 1 m. Měření proběhlo 12tý měsíc od data instalace. Celý dům předán jako suchý - viz protokol měření.

Foto zachycuje původní stav zdiva. Protokol měření ze dne 18.5.2012.

Měření vlhkosti KrnovDům po vytopení Krnov

  

Přízemní rodinný v obci Albrechtice (Opava)

Vstupní měřenení prokázalo poměrně vysoké hodnoty vzlínavé vlhkosti. Jedná se o zdivo v nadzemní části stavby, tedy zde zaručujeme maximální hodnotu vlhkosti dle norem do 3%. K sestupu na tuto normu došlo 10 měsíců od data instalace.

V případě hodnoty 18,24% a jejímu sestupu za 10 měsíců na hodnotu 7,20 je opravdu úspěch. Jedná se o sestup o více než 70%!

Přepokládáme, že k úplnému vyschnutí stavby na normovaná 3% dojde během 6 měsíců.

Foto zachycuje původní stav zdiva. Protokol měření ze dne 23.5.2012.

Vlhké zdivo AlbrechticeMěření vlhkosti Albrechtice

 

Pěkný článek našeho spokojeného klienta p. Malíka z Byšice 

DryPol 2.3.2013 11:06

Vážení, nikdy nedejte na příliš radikální odsuzování staronových metod, jako je např.elektroosmóza. Mám starý dům z opuky či pískovce jehož jedna strana po délce 25 m je cca 1,5 m pod zemí. Takto to předci postavili. Na této straně (severní) jsem měl vlhkost do různých výšek, někde až ke stropu. Jednalo se jak o vnitřní vlhkost, tak o vzlínání s podloží. Dům samozřejmě není izolován. Stěny jsem řešil omlácením původní vnitřní omítky, položením folie proti vodě a postavil další zeď. To pomohlo, ale zeď byla studená a stěny mezi místnostmi tahly dál vlhkost. Podříznout stěnu nešlo, nade mnou je dvůr dalšího domu a kopat do 3 m nemožno. Zkusil jsem elektroosmózu DryPol, namontováno 11/2011. Změřena vlhkost na různých místech a v různých výškách, rovněž ve sklepě a vypsán protokol o měření. Zhruba od července 2012 jsem vizuelně zjišťoval zlepšování situace, omítka se přestala loupat, malba nebyla tak vlhká. Šlo to pomalu. V listopadu 2012 přijeli z firmy opět měřit a zjistili několikaprocentní úbytek vlhkosti, což opět zaprotokolováno. Na nejvlhčí stěně dokonce 6% dolu, jinde 2 a 3 % včetně sklepa. Na zemi ve sklepě se letos v zimě poprvé vůbec neobjevila plíseň, což bylo v minulosti běžné. Odstranění vlhkosti na normál udává firma cca 3 roky. Firma dává záruku vrácení peněz, kdyby to nefungovalo, protože každý dům je jiný, někde mají tlakovou vodu, nepropustný kámen a pod. Mě to funguje, firma jedná velice solidně a cena oproti Hydropolu menší. Ten také funguje. O této věci jsem již na stránkách diskutoval v době, kdy jsem o elektroosmóze uvažoval. Schytal jsem to od amatérů, kteří se to pokoušejí vyrábět sami a zedníků, kteří se živí podřezáním domů. Já předem nehaním nic, vše se musí zkusit. Já zkusil DryPol a jsem spokojen. Mohu zdokladovat protokolem. Ještě upozorňuji na problematické zateplování kamenných staveb. Chce to nastudovat a poradit se se skutečným odborníkem. Ivan Malík 

  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vysoušení zdiva, izolace vlhkého zdiva, vlhké zdivo, hydroizolace, elektroosmóza, vlhký dům, vlhký sklep, vlhké stěny, vlhká podlaha, vlhká stavba, zemní izolace, vzlínání, podřezání, injektáž, sanace, sanační omítka

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka