PLÍSEŇ ZDIVA JAKO INDIKÁTOR VLHKOSTI STAVBY

 Plíseň zdiva jako indikátor vlhkosti stavby 

Plísně na zdivu jsou indikátorem, že se ve zdivu usadila vlhkost
Mnoho starších, nejen obytných budov, se v našich městech i vesnicích, a to bez rozdílu, potýká s problémem, který popisujeme jako vlhké zdivo. Na površích vlhkého zdiva se se tvoří nejčastěji tmavě šedé zabarvení a vyrůstají na něm zdraví škodlivé plísně a jiné mikroorganismy, které nám mohou výrazně zkomplikovat život. Plísně na vlhkém zdivu jsou však i pozdním indikátorem, že se ve zdivu děje něco, co není zcela v pořádku - totiž, že se v objektu projevuje vlhkost, kdy se velmi často jedná o vlhkost vzlínající.

Vlhké zdivo jakékoliv stavby omezuje užívání staveb
Obývání vlhkých místností s vlhkými zdmi je výrazně zdraví škodlivé a zde nacházející se objekty v důsledku zvýšené vlhkosti podstatně rychleji chátrají, nebo jsou vlhkostí a plísněmi přímo znehodonocovány. Vlhké zdivo jakékoliv stavby tedy výrazně omezuje nebo znemožňuje užívání obytných, komerčních i historických objektů, kdy právě vlhké zdivo napadené vzlínající vlhkostí patří mezi nejvýraznější faktory zhoršující životní prostředí podobně, jako například chemické látky v ovzduší.

S růstem plísní na vlhkém zdivu začínají být tyto plísně pro lidský organismus nebezpečné
Když se již v naší nemovitosti  plíseň zdiva projevila, je na čase se vážně zamyslet nad nutností provedení odborného měření vlhkosti zdiva a jeho následné sanace pro odstranění vlhkosti, neboť plísně jsou zpravidla nejmarkantnějším ukazatelem skutečnosti, že vlhkost ve zdivu objektu dosáhla výrazných hodnot, i když je samozřejmě možné, že, se s ohledem na použitý stavební materiál nebo provedené stavební zásahy vlhkost na jeho vnějších částech ještě zcela plně neprojevila a obyvatelé domu tedy nemohou s určitostí vědět, že se jejich stavba stává vlhkou, což znamená komplikace především i pro její obyvatele. S počátkem růstu plísní na jakémkoliv povrchu, a vlhké zdivo nevyjímaje, začínají být tyto plísně doslova nebezpečné, neboť jejich kultivace produkují miliony spór, které pak vypouští do všech prostor nemovitosti, z nichž většina se vyznačuje negativními vlivy na lidský organismus.

Nejdůležitějším faktorem pro vznik plísní vlhkost stavby, kterou plísně potřebují k získávání výživy

Plíseň může vyrůstat na dřevě, tapetách, barvách stejně tak dobře, jako na omítce a zdivu samotném – nejdůležitější pro vznik plísní je pak vlhkost, kterou plísně potřebují k získávání výživy a množení. Měli bychom mít tedy na paměti, že miniaturní zárodky plísní se vyskytují ve vzduchu téměř všude, a tak, pokud se nám plíseň ve zdivu objeví, je na čase přemýšlet nad provedením sanace vlhkosti zdiva. V oblasti provedení sanace vlhkého zdiva existuje mnoho různých metod, které se liší jak svou efektivitou, tak i cenou, svým přístupem k ekologickým trendům a zejména v přístupu k stavbě samotné – mnoho z těchto starších a finančně náročných technologií, mezi které patří například sanace vlhkosti zdiva - podřezání zdiva či sanace vlhkého zdiva - chemická injektáž, jsou v mnoha případech doslova destruktivní, kdy jejich provádění narušuje jak vnitřní a vnější povrchy zdiva vlhké stavby a narušují její statiku.

Majitelé vlhkých domů velmi často s provedením sanace vlhkosti zdiva otálejí

Majitelé vlhkých domů velmi často s provedením sanace vlhkosti zdiva otálejí právě z důvodů nešetrnosti destruktivních technologií vůči stavbě samotné a jejím obyvatelům. Samozřejmě, že výraznou roli hrají rovněž i vysoké finanční náklady na provedení podřezání zdiva či chemické injektáže. Jak tedy provést sanaci vlhkosti zdiva bez stavebních zásahů rychle, ekologicky a lacině tak, abychom stavbě postižené vzlínající vlhkostí ještě více neuškodili ? Provedení sanace vlhkosti uvedeným způsobem, tedy rychle, lacině a bez stavebních zásahů je možné unikátní technologií DryPol® fungující na elektrofyzikálním principu elektroosmózy, kdy nejmodernější počítačem řízené generátory magnetických pulzů nabíjejí molekuly vody obsažené ve zdivu kladným elektrickým nábojem, a voda tak odchází ze zdiva do podloží stavby, tedy tam, odkud se do Vašeho, nyní již vlhkého, zdiva dostala. To vše bez náročných a nákladných stavebních zásahů a zejména šetrně k okolnímu prostředí.

Sanace vlhkosti zdiva elektroosmózou, technologie DryPol®, stavbu zbaví vlhkosti zdiva
Ekologická, ke stavbě šetrná a zejména finančně dostupná technologie sanace vlhkosti zdiva elektroosmózou, tedy unikátní technologie DryPol®, Vás zbaví vzlínající vlhkosti nejdéle do  tří let od instalace, kdy na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti odvlhčování staveb můžeme říci, že jejich naprostá většina je vysušená od vlhkosti již druhým rokem. Technologie elektroosmózy, unikátní český výrobek DryPol®, odstraní vlhkost ze zdiva naprosto spolehlivě, bez jakéhokoliv vedlejšího vlivu na okolní prostředí, kdy jeho účinnost a bezvadný chod je prověřen stovkami instalací v Evropě experimentálně i prakticky. Přejete-li si trvale hydroizolovat stavbu a zbavit se vzlínající vlhkosti zdiva jednou pro vždy, svěřte svou vlhkou stavbu do rukou elektroosmózy, unikátnímu českému výrobku DryPol®.

 

  

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka