MÁME SE BÁT VZLÍNAVÉ VLHKOSTI?

Se vzlínající vlhkostí zdiva není třeba za každou cenu bojovat

Vzlínající vlhkost je jedním z nejčastějších problémů staveb starších třicet let,a to zpravidla bez ohledu na to, kde se stavba obecně nachází. V naší mnohaleté praxi se setkáváme s tím, že jsou zhoubnou vlhkostí zdiva napadeny stavby podstatně mladší a stojící tam, kde nelze široko daleko nalézt ani vodní toky, ani vodní plochy : Vzlínající vlhkost zdiva je jednoduše přirozeným procesem, který patří do procesů přírody celé planety Země. Se vzlínající vlhkostí zdiva či základů staveb tedy nelze za každou cenu a v jakékoliv situaci bojovat, vzlínající, hygroskopická vlhkost zdiva nám lidem, a tedy samozřejmě i našim příbytkům, bude komplikovat život bez ohledu na to, zda se s ní smíříme či nikoliv – vzlínající vlhkost zdiva tedy patří k životu lidských bytostí podobně jako Slunce či déšť.

Nejlepší ochranou proti vzlínání vlhkosti je zabezpečení stavby

Je samozřejmostí, stavíme-li dům, tento již v základech stavby proti vzlínající vlhkosti zabezpečit – nejvhodnější se jeví různé, a nám dobře známé hydroizolace, hydroizolace, které k přírodě nejsou příliš šetrné. Dnes, v době 21. století se však již téměř všichni snažíme o to, abychom byli k přírodě šetrnější, snažíme se o to, abychom Matce přírodě příliš neubližovali, a to se samozřejmě stává již standardem. Jak se však zachovat, pokud se v naší nemovitosti vzlínající vlhkost zdiva již projevila ?

Přejeme-li si odstranit vlhkost ze zdiva stavby, nemusíme trpět

Jedním z mnoha řešení jak se zbavit vzlínající vlhkosti jsou samozřejmě různé technologie, ke kterým patří například chemické injektáže zdiva či podřezání zdiva stavby. Tyto technologie jsou však především destruktivní vůči stavbě samotné a k jejímu okolí; tyto technologie odstranění vlhkosti zdiva omezují běžný život ve stavbě, kdy stavba sama i její okolí trpí chemikáliemi, prachem, hlukem a zejména již zmíněným omezením běžného života ve stavbě – trpí tedy jak stavba a její okolí, tak především lidé, kteří se ve stavbě pohybují. V tomto smyslu pak již nezálezí na tom, k jakému účelu se stavba používá : chemickou injektáží či podřezáním trpí všechny vlhké stavby, ať již se jedná o objekt komerční, soukromý, obytný či historický.

Jak se tedy vzlínající vlhkosti zbavit ekologicky, rychle, snadno, nedestruktivně a zejména bez zbytečných finančních nákladů, které výrazně mohou zatížit firemní či rodinný rozpočet ?

Řešením jak se zbavit vlhkosti zdiva nedestruktivním způsobem se jako nejvhodnější jeví elektroosmóza – odstranění vlhkosti zdiva i základů staveb na elektrofyzikálním principu, který s přírodou spolupracuje a s vlhkostí se nepřetlačuje. Elektroosmóza využívá přirozených vlastností vlhkého zdiva stavby, elektroosmóza využívá pevně daných přírodních zákonů planety Země. Unikátní, počítačem řízený pulzní vysílač magnetických pulzů technologie DryPol® obohacuje molekuly vody ve vlhkém zdivu kladným nábojem, kdy tyto jsou pak přitahovány známými fyzikálními zákony k minusovému pólu, kterým je vždy podloží stavby : kladné plusové molekuly jsou tedy přitahovány k pólu minusovému, čímž může voda odcházet z původně vlhkého zdiva zpět do země, odkud se do zdiva dostala.

Speciální elektrofyzikální technologie DryPol® vyvinutá v České republice odstraní vlhkost zdiva snadno, rychle a především ekologicky a bez stavebních zásahů - www.elektrofyzika.cz 

Není tedy nutné stavbu chemicky injektovat – absentují při vysušovaní vlhkosti zdiva chemické injektáže, není nutné stavbu podřezávat, absentuje tedy i podřezávání zdiva – vše za Vás vyřeší levná a ekologická technologie elektroosmózy – elektroosmóza, Váš lék na vlhké zdivo.

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka