KUPUJETE STARŠÍ DŮM ? POZOR NA VZLÍNAVOU VLHKOST!

    

Stěhujete se do starší stavby ? Pozor na vzlínající vlhkost zdiva !

 Rok od roku přibývá obyvatel naší vlasti, kteří raději vyhledávají klid a příjemné prostředí venkova oproti velkým aglomeracím s tisíci obyvatel. Přírodní krásy, čerstvý vzduch a především klidnější prostředí menších měst, městysů a vesnic láká stále více a více těch, kteří jsou již unaveni hektickým způsobem života ve velkých městech.
Ať již mezi tuto skupinu obyvatel hledajících klid a pohodu patříte či nikoliv, nebo se teprve chystáte ke koupi rodinného domku v takovém prostředí, jistě oceníte několik rad, které souvisí s Vaší ( i budoucí ) nemovitostí, které se týkají především jednoho z největších skůdců všech nemovitostí, a tím je vzlínající ( hygroskopická ) vlhkost zdiva.

Jak dlouho se se vzlínající vlhkost setkáváme a jak ji ve stavbě a v jejích zdech poznáme ?

Třebaže se lidé setkávají se vzlínající vlhkostí zdiva již od počátku lidských dějin, teprve nedávno, neboť 200 let není až tak příliš, bylo zjištěno, na základě jakých fyzikálních principů ke vzlínání vlhkosti do zdiva dochází : totiž na základě pevně daných fyzikálních principů nejen této planety, ale především celého Vesmíru. Vesmírné zákony jsou tak přesně dané, že i přistání na Marsu pro nás již není problém. Avšak k čemu  nám je pochopení těchto primárních principů, pokud je nedokážeme aplikovat v praxi ?

Co tedy je kapilární vzlínání vlhkosti do zdiva a jak jí nejefektivněji zabránit ?

Fyzika a další odvozené vědní obory se zabývají zkoumáním přírodních zákonů již od dob starého Říma a Řecka- vzpomeňme již jen na pověstný Archimédův zákon : Archimédes se kapalinami a jejich vztahy s pevnými součástmi našeho světa zabýval téměř celý svůj život a jeho objev využíváme až do současnosti plnými doušky. Jedním z novějších objevů v oblasti chování kapalin pak patří kapilární vzlínání vlhkosti, a třebaže již známe jeho základní principy, téměř až do současnosti se s tímto jevem, provázejícím lidstvo odnepaměti, dokážeme obtížně vyrovnat – těmto časům, kdy lidstvo hledalo ekologický, rychlý a především finančně nenáročný prostředek k odstranění vzlínající vlhkosti však již zazvonila hrana : zrodila se unikátní technologie DryPol® - elektronické, plošné vysoušení a izolace vlhkého zdiva.

Jak lze vzlínající vlhkosti porozumět a jak ji ze zdiva stavby odstranit ?

Vzlínání vlhkosti, tedy hydroskopickou vlhkost, lze popsat jako vážnou poruchu chápání člověka v rámci souladu s přírodou v oblasti technolgie stavby stavebních konstrukcí, která svými projevy způsobuje výraznou degradaci povrchových a vnitřích vrstev stavebních konstrukcí a zároveň zhoršení mechanických vlastností stavebního materiálu stavby, kdy mezi viditelné následky této poruchy zejména patří vlhké zdivo, výskyt lidskému organismu škodlivých plísní, solné výkvěty, narušení a následné odpadávání povrchových vrstev zdiva, tedy hlavně povrchových omítek. K nejefekivnějšímu odstranění těchto poruch řadíme bezkontaktní, a tedy nedestruktivní zamezení přístupu vlhkosti ke konstrukcím a její odstranění s následnou ekologickou hydroizolací objektu.

Jaké jsou nedestruktivní metody odstranění vzlínající vlhkostí bez stavebních zásahů ?

Mezi nejefektivnější metody odstranění vzlínající vlhkosti zdiva patří v době 21. století zejména metody nedestruktivní a ekologické, tedy metody odstranění vlhkosti zdiva  bez stavebních zásahů a toxických chemikálií, metody finančně nenáročné a vyvinuté v souladu s přírodou. Jednou z těchto účinnějších metod je elektroosmóza – elektroosmóza. Ovšem téměř jako zázračný lék na zdivo Vaší současně vlhké nemovitosti působí DryPol® system - elektrofyzikální metoda 21 století .

Nejefektivnějším ekologickým odstraněním vlhkosti zdiva s výraznou úsporou finančních prostředků se jeví technologie DryPol® – unikátní systém odstranění vzlínající vlhkosti zdiva na elektrofyzikálním principu.

DryPol® – unikátní technologie ekologického odstranění vlhkosti zdiva s následnou hydroizolací Vaší nemovitosti elektrofyzikální metodou.. Oblíbená, teoreticky i prakticky testovaná technologie odstranění vlhkosti zdiva prověřená již více než 1000 instalacemi v České a Slovenské republice funguje na základě certifikovaných generátorů magnetických pulzů, které nabíjejí vodu ve zdivu kladným nábojem. Tyto kladně nabité molekuly vody jsou pak na základě přirozených, starých známých principů vzájemné přitažlivosti přitahovány ke vždy minusovému pólu, kterým je planeta Země. Voda ze zdiva pak odchází svou přirozenou cestou, kudy se do nyní vlhkého zdiva dostala, a to bez stavebních zásahů rychle, snadno, ekologicky a zejména bez narušení běžného života ve vysoušené stavbě.

Unikátní, certifikovaná technologie DryPol® zajistí odstranění vzlínající vlhkosti rychle, lacině a ekologicky a zejména bez narušení bežné činnosti v domě

Nespornou výhodou technologie DryPol® patří odstranění vzlínající vlhkosti zdiva bez toho, aniž by byla narušena běžná činnost ve vysoušené nemovitosti včetně ekologického odstranění vzlínající vlhkosti zdiva bez zdraví škodlivých chemikálií či dlouhodobých stavebních zásahů, které zpravidla výrazně narušují statiku stavebních konstrukcí. Využitím technologie DryPol® tedy nedochází k narušení běžného života ve vysoušené nemovitosti, a tak se lze spolehnout, zejména u komerčních, historických a obytných budov ( či různých kombinací těchto účelů, na které je lze využívat ) že nedojde k finančním, ekologickým či materiálním ztrátám v průběhu vysoušení vlhkosti zdiva.

Pořízením technologie ekologického odstranění vlhkosti zdiva s následnou hydroizolací objektu si zajistíte suchý dům bez narušení statiky stavby, bez stavebních zásahů, bez užití chemikálií, ovšem za výrazně nízkou cenu, s nadstandardními garancemi na funkce i provoz přístroje DryPol® a rovněž tak dosáhnete i výrazné úspory na vytápění Vaší nemovitosti, ke které dochází automaticky v rámci odstranění vlhkosti – vlhké zdivo nasáklé vodou teplo pohlcuje, ovšem zdravé a suché zdivo teplo odráží. Proč tedy vytápět dům zbytečně a navíc podporovat nežádoucí zdraví škodlivé plísně ?

Objednejte si přístroj DryPol® na vysoušení zdiva, vlkých stěn či základů z jakéhokoliv stavebního materiálu ještě dnes a již za několik týdnů se se vzlínající vlhkostí začněte loučit : získejte suchý, zdravý a čistý dům bez vlhkosti, plísní, sporů a bakterií pro Vás a několik následujících generací !

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka