JE VAŠE STAVBA VLHKÁ A NAPADENÁ PLÍSNĚMI?

Vlhkost zdiva, tedy vzlínající vlhkost, patří mezi nejzákeřnější škůdce staveb bez rozdílu jejich věku. Vzlínání vlhkosti do zdiva patří mezi nejčastější problémy, se kterými se majitelé nemovitostí setkávají. Kapilární vzlínavá vlhkost, třebaže je procesem přirozeným, stavbě výrazně škodí a zejména u staveb starších se dříve či později setkáváme s tím, že problém s vlhkostí je třeba řešit.

Nejčastěji se lze setkat se vzlínáním vlhkosti do zdiva u staveb starších, které měly nedostatečně provedenou hydroizolaci proti vzlínání vlhkosti, u staveb, kde se dříve provedená hydroizolace proti vlhkosti již rozložila, a nebo u staveb, které dokonce izolaci proti vzlínání vlhkosti do zdiva neměly provedenu vůbec. Ať již se jedná o první, druhý či třetí typ staveb z hlediska provedených hydroizolací, můžeme říci, že v devatenáctém století a v první polovině dvacátého století ještě neexistovaly technologie, kterými by šlo zabránit vzlínání vlhkosti do zdiva na dostatečně dlouhou dobu – je samozřejmě více než jasné, že každý majitel nemovitosti by si přál, aby se vlhkost ve zdivu neprojevila vůbec, a to jak v minulosti, tak, o to více, v současnosti. Třebaže se nyní již, alespoň zčásti daří vzlínání vlhkosti do staveb zabránit, můžeme říci, že převážná většina staveb starších třiceti let je vzlínavou vlhkostí zdiva napadeno.

Vzlínání vlhkosti do zdiva není, jak se mnozí lidé domnívají chybou člověka, který stavbu stavěl, není chybou zedníků a ostatních pracovníků, kteří se na stavbě nemovitosti podíleli. Vzlínavá vlhkost je skutečně přirozeným fyzikálním procesem. Majitelé staveb využívali k izolaci všech dostupných prostředků své doby. Tyto jsou však již v současnosti zpravidla nefunkční, nebo je jejich funkce již značně omezena. Následkem je proces vzlínání vlhkosti do zdiva, doslova nasáknutí zdiva vodou z podloží a následné vytvoření vlhkých map, odpadávání omítek, plísně, houby, bakterie, vyšší hladina radonu a často i zápach. Vlhkost poškozuje nejen stavbu samotnou, její statické parametry ale i nábytek, podlahy, a výrazně zvyšuje pravděpodobnost onemocnění obyvatel domu, který napadla.

Odstraňováním vlhkosti ze zdiva, tedy vysoušením zdiva se lidé zabývají odpradávna a vyvinuli celou řadu více či méně účinných metod jak se vlhkosti ve zdivu zbavit a znovu zažít pocit suchého a zdravého domova. Naprostá většina způsobů, kterými lze vlhkost ze zdiva odstranit, však v sobě skrývá mnohá rizika, se kterými se majitel vlhké nemovitosti musí potýkat – jednoduše je třeba vyřešit i nemálo problematických oblastí souvisejících s daným stavebním zásahem a vždy je nutné myslet na místní podmínky. Vždy je třeba samozřejmě myslet na omezení sousedících staveb a ploch včetně zdraví a pohodlí jejich obyvatel. Nemalé finanční náklady, hluk a často i práce s chemickými látkami pak již jen podtrhují součet nejvýraznějších omezení, které mechanické technologie odstraňování vlhkosti ze zdiva za pomoci stavebních zásahů skýtají. V neposlední řadě je třeba rovněž připomenout, že existují takové typy staveb, na které mechanické stavební zásahy aplikovat není možné vůbec s ohledem na jejich architektonickou hodnotu či provedenou stavební technologii.

   

Je rovněž důležité mít na paměti, že nejdůležitější je odstranit vlhkost z celé nemovitosti, nikoliv jen z nadzemních části budov – to je důvodem, proč majitelé vlhkých nemovitostí stále častěji vyhledávají nedestruktivní způsoby odstranění vlhkosti ze zdiva, které díky svým funkcím vysuší nejen nadzemní části budov, ale rovněž tak i části podzemní, tedy sklepy, sklady, garáže, chodby či technická zázemí. Znamená to, že pokud jsou provedeny mechanické stavební zásahy pro odstranění vlhkosti, jejich aplikace se snaží zabránit vzlínání vlhkosti od výše jejich provedení – jinými slovy jsou tyto metody založeny na přerušení kapilár v určité vzdálenosti od země a spodní část stavby tak často zůstává dále vystavena kapilárnímu vzlínání, což má za následek značné poškození základů a podzemních částí, kdy tento stav může vést pro stavbu až k fatálním následkům.

Existuje však možnost, jak se zbavit vzlínání vlhkosti do zdiva bez destruktivních stavebních zásahů, bez prachu, chemikálií a hluku, ekologicky a za výrazně nižších finančních nákladů; navíc do dvou let s garantovanou dobou životnosti nejméně třicet let, totiž unikátní nedestruktivní bezkontaktní elektrofyzikální technologie DryPol® system.

Český výrobek s ochrannou známkou DryPol® systém je elektronické zařízení, které vysouší Vaši stavbu na elektrofyzikálním principu, kdy polarizací molekul vody generátory magnetických pulzů dochází ke stimulaci vlhkosti ve zdivu a k jejímu sestupu v kapiláře směrem do podloží stavby. Zdivo je tedy zbavováno vody přirozenou cestou, přirozeným způsobem, jakým k jeho navlhnutí došlo: kapiláry začnou vodu ve zdivu funkcí přístroje vytlačovat zpět do podloží stavby, tedy do míst, odkud se voda do zdiva dostala. Tento způsob odvlhčování a trvalé izolace staveb má vyjma dalších pozitivních vlivů na stavbu zejména hlavní výhodu oproti běžně používaným technologiím: vysouší stavbu jako komplexní celek, tedy včetně stavebních konstrukcí, sklepů a základů, kdy nezáleží na tom, jakého je stavba stáří a z jakého stavebního materiálu je postavena, nebo obsahuje-li zdivo směs různých stavebních materiálů. Využitím technologie DryPol® tedy dochází ke kompletnímu odvlhčení zdiva stavby, a to zcela přirozeným procesem. Přibližně po dvou letech funkce přístroje je zdivo stavby suché a zbavené vody. Oproti mechanickým zásahům, kdy dochází pouze k přerušení kapilár, avšak voda ve zdivu zůstává a vypřuje se několik let přirozenou cestou, funkcí systému DryPol® dochází k  jejímu aktivnímu odvodu zpět do podloží, což znamená, že zdivo stavby je přibližně po dvou letech provozu přístroje DryPol® system suché a na hodnotách stavebních norem. Vyjma vyschnutí stavby má plošné vysušení a izolace stavby další pozitiva jako snížené náklady na vytápění objektu až o 70%, zbavení se plísní a zápachu a snížení radonové zátěže ve stavbě.

Zvažujete-li tedy v případě, že je Vaše nemovitost napadena vzlínající vlhkostí její odstranění, rozhodněte se správně pro technologii bezkontaktního ekologického vysoušení zdiva elektrofyzikální metodou, pro ověřený systém DryPol®.  Zbavíte se vlhkosti zdiva rychle, snadno a za výrazně nižších finančních nákladů. Navíc od firmy Elektrofyzika s.r.o. získává každý majitel systému DryPol® automaticky garanci na třicet let funkce přístroje a garanci na možnost odstoupení od kupní smlouvy pro případ, že se nedosáhne hodnot stavebních norem. Funkcemi našeho zařízení jsme si skutečně jisti, a tak pokud se hodnot stavebních norem nedosáhne, vrátíme Vám finanční prostředky, které jste za přístroj uhradili oproti předání přístroje.

Více jak 2500 vysušených obytných, komerčních i historických objektů a 95% úspěšnost řadí elektrofyzikální vysoušení a trvalá izolace zdiva technologií DryPol® mezi špičku v oblasti odstraňování vlhkosti ze zdiva staveb. Pokud si přejete mít komplet celý dům suchý, zdravý a bez plísní či radioaktivního radonu, zvolte DryPol® - lék na vlhké zdivo.

 

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka